Your Trusted Electricals Service Provider!

Our Clients

- Ajara Shetkari Sahkari Sakhar Karkhana Ltd. Gavase

- Shree Dudhganga Krishna Sahkari Sakhar Karkhana Niyamit Chikodi

- Sahakar Shiromani Vasantrao Kale Sahkari Sakhar Karkhana Ltd. Chandrabhaga Nagar

- Vasantdada Shetkari Sahkari Sakhar Karkhana Ltd. Sangli

- Shri Vithal Sahkari Sakhar Karkhana Ltd. Venunagar

- Sitaram Maharaj SSK Ltd. Kharadi

- Shiv Sagar Sugar & Agro Product Ltd. Udapudi

- Shri Mahalaxmi Marketing Kolhapur

- Shiv Offset, Ashoka Print Pack, Sadanand Offset

- Radhekrishna Extraction Pvt. Ltd. Kupwad

- Sharifa Agrotech & Food Processing Pvt. Ltd.

- Dhaval Pratap Agro Industries Ltd. Dhavalnagar

- JSONS Foundry & JSONS Group

- KBL Kirloskarwadi

- Indo-count Industries

Reach Us